Kwaliteit

Header website_04

Treffina-producten voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen en eisen. Ook gebruiksveiligheid is voor ons een vanzelfsprekendheid. Alle bestanddelen en materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van onze producten zijn dan ook conform de strenge Europese cosmetics regulation 1223/2009/EEC geselecteerd en onze producten worden conform de Good Manufacturing Practises guidline (ISO22716) vervaardigd. Zo wordt het volledige innovatie-en productieproces in alle fases zorgvuldig in de gaten gehouden.

 

Quality ENGLISH

Treffina products meet European quality standards and requirements. Safety of use is a matter of course for us. All components and materials that are used for the manufacture of our products are therefore selected in accordance with the strict European cosmetics regulation 1223/2009 / EEC and our products are manufactured in accordance with the Good Manufacturing Practices guidline (ISO22716). In this way, the entire innovation and production process is carefully monitored in all phases.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close